Aktualności

Finał policyjnego konkursu na scenariusz filmowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych

Data publikacji 28.06.2014

Znamy już zwycięzców konkursu pod nazwą „Kolekcja zagrożeń”, zorganizowanego przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu, którego celem było opracowanie, a później wyłonienie najlepszego scenariusza filmu pod tym samym tytułem, dotyczącego zagrożeń, z jakimi, na co dzień może spotykać się młodzież. Zwycięzcami konkursu okazali uczniowie z Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. Partnerami konkursu byli - Urząd Miejski Wrocławia, Dolnośląska Szkoła Wyższa i Młodzieżowy Dom Kultury.

Poznaliśmy już zwycięzców konkursu pod nazwą „Kolekcja zagrożeń”, zorganizowanego przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu. Partnerami konkursu byli Urząd Miejski Wrocławia (Biuro Promocji Miasta, Departament Edukacji, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), Dolnośląska Szkoła Wyższa (Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych) oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

Celem konkursu było opracowanie, a później wyłonienie najlepszego scenariusza filmu pod tym samym tytułem, dotyczącego zagrożeń, z jakimi, na co dzień może spotykać się młodzież. Materiał filmowy będzie wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych. Uroczyste przedstawienie laureatów oraz pokaz filmu zrealizowanego na podstawie zwycięskiego scenariusza, nastąpi na uroczystej gali, zaplanowanej na dzień 15 grudnia 2014 r. w auli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu.

Przedmiotem konkursu było opracowanie scenariusza 15 minutowego filmu dotyczącego zagrożeń, z jakimi styka się młodzież (np. narkotyki, przemoc, alkohol, przemoc rówieśnicza, kradzieże itp.).Scenariusz filmu ma pokazywać problemy młodzieży, z którymi spotykają się oni w szkole, domu, w czasie wolnym, podczas spotkań ze znajomymi. Osoby tworzące scenariusz mogły pokazać swoje lub innych problemy. Film miał w treści zawierać przesłanie o konsekwencjach wynikających z zachowania niezgodnego z prawem.

Konkurs miał charakter otwarty.Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych wraz z opiekunem ze szkoły.Uczestnicy konkursu mogli tworzyć grupy maksymalnie 3 osobowe, w których wspólnie pisano scenariusze.Autorzy mogli przedstawić do konkursu tylko jeden projekt. Film zrealizowany na podstawie zwycięskiego scenariusza będzie emitowany m.in. w placówkach oświatowych.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyli uczniowie z Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu - Maciej Marciniak, Lech Sulkowski, Karol Ziółkowski. Miejsce drugie zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 14 z ul. Kołłątaja 1 - 6 we Wrocławiu - Martyna Kroczak i Gabriela Kołtunik. Natomiast trzecie miejsce zajął uczeń z Elektronicznych Zakładów Naukowych z ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu - Mateusz Sierpowski.

Specjalne wyróżnienie otrzymał scenariusz napisany przez uczniów Elektronicznych Zakładów Naukowych z ul. Braniborskiej 57 we Wrocławiu - Leszek Gazda, Patrycja Milewska, Kamil Walkowicz.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.

st. asp. Paweł Petrykowski

(źródło – KMP Wrocław)