Aktualności

Zakończenie roku szkolnego w klasach policyjnych

Data publikacji 28.06.2014

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu odbyło się zakończenie roku szkolnego między innymi uczniów klas o profilu policyjnym. W trakcie uroczystości dyrektor szkoły i nauczyciele wyróżnili dyplomami i książkami uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.Uczniowie klas o profilu policyjnym zakończyli rok szkolny również w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (powiat jeleniogórski).

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się 27 czerwca br. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu. Udział w niej wzięli między innymi Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu podinsp. Robert Lech, przedstawiciel Aresztu Śledczego w Lubaniu mjr Mariusz Hamielec oraz przedstawiciele szkoły.Nauka w liceum ogólnokształcącym o profilu policyjnym umożliwia uczniom zapoznanie się z zawodem policjanta. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z funkcjonowaniem Policji w Polsce i jej ustawowymi zadaniami. Były między innymi zajęcia teoretyczne dotyczące wiedzy o Policji, wybranych elementów prawa, zagadnienia dotyczące postępowań w sprawach nieletnich oraz zajęcia z musztry.Na podsumowaniu roku szkolnego nie zabrakło również funkcjonariusza lubańskiej Policji, który prowadził zajęcia w liceum policyjnym - asp. Justyny Bujakiewicz - Rodzeń z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lubaniu.

Podobna uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas o profilu policyjnym odbyła się także w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Udział w niej wzięli między innymi Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze – mł. insp. Piotr Wałczyk, policjanci, którzy prowadzili zajęcia w klasach o profilu policyjnym, nauczyciele i rodzice.Podczas uroczystości najlepsi uczniowie odebrali świadectwa, nagrody i listy gratulacyjne. Ponadto podczas uroczystości zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze – mł. insp. Piotr Wałczyk, kom. Zbigniew Klimek oraz dyrektor szkoły Dorota Sobczyńska wręczyli nagrody oraz dyplomy czterem uczennicom za udział w dwóch konkursach profilaktycznych, których organizatorem była m.in. Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze i IPA Region Jelenia Góra. Uroczystość zakończenia roku uświetnił pokaz akrobatyczny Darii Baszak oraz występ Andżeliki Soliło.

st. asp. Paweł Petrykowski

(źródło – KPP Lubań, KMP Jelenia Góra)

 

KPP LUBAŃ

 

 

 

KMP JELENIA GÓRA