Aktualności

Współpraca się opłaca – wspólne szkolenie policjantów i ratowników medycznych

Data publikacji 14.07.2014

Współpraca się opłaca. Tak najkrócej można określić szkolenie, w którym uczestniczyli policjanci z oleśnickiej komendy powiatowej i członkowie zespołów Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Wrocławia. Podczas szkolenia, jego uczestnicy wspólnie doskonalili swoje umiejętności w zakresie czynności na miejscu zdarzenia, w tym w kwestii zabezpieczenia śladów, których w późniejszym trybie prowadzonych postępowań przygotowawczych, w żaden sposób nie da się już odtworzyć orazudzielania na miejscu zdarzenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach dotychczasowej współpracy oraz współdziałania oleśnickiej jednostki Policji z Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, szkolenie to stanowi doskonałą okazję, by wymienić się informacjami i doświadczeniami, które są niezbędne przy wykonywaniu każdego dnia określonych czynności na miejscu wielu, wspólnie obsługiwanych zdarzeń i interwencji. Przygotowane i przeprowadzone szkolenie w doskonały sposób uzupełnia wiedzę policjantów, a także przedstawicieli służby zdrowia o różne aspekty ich codziennej służby.

W pierwszej części szkolenia policjanci przypomnieli uczestnikom zajęć o podstawowych czynnościach w zawiązku z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, w tym w kwestii zabezpieczenia śladów, których w późniejszym trybie prowadzonych postępowań przygotowawczych, w żaden sposób nie da się już odtworzyć, gdy w pierwszym momencie niewłaściwie je zabezpieczymy. Natomiast ratownicy medyczni przypominali policjantom w sposób praktyczny, jak najskuteczniej udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Druga część szkolenia to „egzamin” - praktyczny test wiedzy, gdzie policjanci biorący w nim udział mieli do „pokonania” 7 kolejnych stanowisk, na których wykonywali określone czynności z udziałem pozorantów, z zakresu pomocy przedmedycznej. Ich działaniu przyglądali się specjaliści z zespołów Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ważnym elementem tej części zajęć było to, że tzw. „stacje”, na których sprawdzano umiejętności policjantów i pracowników cywilnych, usytuowane były w pomieszczeniach służbowych oleśnickiej komendy powiatowej Policji, a każda ze „stacji” była małą inscenizacją określonej i możliwej sytuacji, z którą każdy z nas może się spotkać w różnych miejscach i różnym czasie.

Po realizacji takiego szkolenia, biorący w nim udział policjanci oraz pracownicy policji otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, dotyczącego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

st. asp. Paweł Petrykowski

(źródło – KPP Oleśnica)
Oficer Prasowy
st. sierż. Aleksandra Pieprzycka
tel. 601-589-781