Aktualności

Nominacja generalska dla komendanta dolnośląskiej Policji

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Belwederze mianował na stopień generalnego inspektora Policji Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego, natomiast na stopień nadinspektora mianowani zostali Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Wojciech Ołdyński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Dariusz Banachowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Jarosław Szymczyk.

Podczas uroczystości Prezydent RP podkreślił, że w Polsce żyje się coraz lepiej i coraz bezpieczniej, także pod względem jakości funkcjonowania policji. "Zmienia się stosunek do policji, jest coraz większe przekonanie o profesjonalizmie i szacunku, autorytecie i nowoczesności funkcjonowania" - mówił prezydent podczas uroczystości. Dodał, że policja jest gwarantem bezpieczeństwa obywateli.

Trzej awansowani na pierwszy stopień generalski w policji - nadinspektora - otrzymali szable od szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza, a komendant główny - pamiątkową paterę.

Nadinspektor Wojciech Ołdyński Jest absolwentem Wydziału nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wcześniej ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. W 2004 roku ukończył Studium Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie o profilu zarządzanie jednostkami Policji. Był także uczestnikiem wielu kursów i szkoleń zagranicznych, dotyczących zarządzania jednostkami Policji i zasobami ludzkimi, w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Anglii, czy też Hiszpanii. Ukończył wyższy kurs obronny na Akademii Obrony Narodowej oraz szkolenie z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Szkole Głównej Pożarnictwa. Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Komendant dolnośląskiego garnizonu piastował wiele kierowniczych stanowisk w polskiej Policji, rozpoczynając od zastępcy kierownika Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu, poprzez zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, zastępcę i pierwszego zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy po stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Był dowódcą operacji policyjnej zabezpieczającej Szczyt Klimatyczny COP 14 oraz członkiem zespołu Komendanta Głównego Policji, oceniającego stopień przygotowania i realizacji zabezpieczenia EURO 2012.

st. asp. Paweł Petrykowski
 

Źródło: KWP Wrocław i KGP

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 31.56 MB

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 31.52 MB

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 30.54 MB