Aktualności

Sprzęt dla jeleniogórskiej policji.

Data publikacji 09.10.2014

Jak co roku z funduszy Urzędu Miasta w Jeleniej Górze został zakupiony sprzęt informatyczny i przekazany Komendzie Miejskiej Policji w użytkowanie. Wartość zakupu to około 100 tysięcy złotych.

W Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego  dla garnizonu policji jeleniogórskiej.

Zakup sprzętu został sfinansowany z środków Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Prezydent i Rada Miasta Jeleniej Góry na ten cel wyasygnowała kwotę 100 tys. zł. Z środków tych zakupiono kilkanaście zestawów komputerowych, laptopy, aparaty cyfrowe, monitory, drukarki, kamery oraz sprzęt specjalistyczny dla techników kryminalistyki.

Miasto przekazało łącznie 290 tys. zł , w tym 40 tys. zł na dodatkowe służby w mieście, 30 tys. zł na prewencję kryminalną, 110 tys. zł na remonty i modernizację  budynków policyjnych, a także pieniądze na nagrody dla policjantów za szczególne wyniki w służbie. Symbolicznego przekazania na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze insp. Zbigniewa Markowskiego dokonał Prezydent Marcin Zawiła.

Zakupiony sprzęt ma istotne znaczenie dla pracy policji jeleniogórskiej, bowiem dzięki niemu obsługa interesantów jest szybsza, sprawniejsza, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego regionu.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry oraz miejscy rajcy doskonale rozumieją potrzeby policji i je wspierają, gdyż zależy im również na bezpieczeństwie jeleniogórzan. Znajdując zrozumienie dla podejmowanych przedsięwzięć policja otrzymuje duże wsparcie ze strony jeleniogórskiego samorządu, zarówno w realizacji zadań bieżących, jak i we wspólnych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Jednym z wymiernych tego przykładów było i jest finansowanie dodatkowych patroli pieszych, nagradzanie najlepszych policjantów. Od wielu lat środki finansowe pochodzące od samorządu pomagają utrzymać w należytym stanie policyjne obiekty i infrastrukturę, co przekłada się na poprawę warunków pracy policjantów.

nadkom. Krzysztof Zaporowski

Źródło: KMP w Jeleniej Górze
podinsp. Edyta Bagrowska