Aktualności

Debata społeczna - "Bezpieczeństwo osób starszych w domu i na ulicy"

Data publikacji 26.10.2014

Polkowiccy policjanci zorganizowali debatę społeczną pod hasłem "Bezpieczeństwo osób starszych w domu i na ulicy". W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim mieszkańcy gminy Polkowice oraz przedstawiciele samorządów lokalnych - Starosta Polkowicki oraz Burmistrz Polkowic. Obecni byli także Z-ca Komendanta Straży Miejskiej, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach oraz kierownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu polkowickiego.

Głównym celem spotkania, które odbyło się pod hasłem "Bezpieczeństwo osób starszych w domu i na ulicy", było przede wszystkim ograniczenie przestępczości na szkodę osób starszych i samotnych oraz ograniczenie zdarzeń drogowych.

Debatę społeczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach insp. Witold Trzmielewski. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. szereg metod, jakimi posługują się oszuści, aby wyłudzić pieniądze bądź okraść starsze osoby. Następnie przedstawiono zagrożenia i przepisy prawa dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów. W trakcie spotkania wypracowywano kierunki działań, wspólnie podejmowanych na rzecz ograniczenia zdarzeń na szkodę seniorów.

Spotkanie było jednocześnie apelem o włączenie się w kampanię informacyjną, mającą na celu przeciwdziałanie przestępstwom na tzw. wnuczka lub przedstawiciela różnych instytucji. Z informacją o występujących zagrożeniach, policjanci chcą dotrzeć głównie do osób starszych i samotnych, którzy najczęściej stają się ofiarami oszustów.

W trakcie spotkania, funkcjonariusze wielokrotnie podkreślali, że każdorazowe pilne żądanie pieniędzy na jakikolwiek cel powinno wzbudzić uzasadnioną ostrożność. Bez możliwości potwierdzenia, weryfikacji - nie należy przekazywać nieznanym osobom gotówki i innych cennych przedmiotów.

Kolejnym ważnym tematem spotkania z seniorami było podniesienie świadomości w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pieszych oraz poruszających się rowerami. W tym obszarze również wiele uwagi poświęcono właściwym zachowaniom, które zminimalizują zagrożenia związane z wypadkami komunikacyjnymi.

Wskazywano, jak istotne dla bezpieczeństwa, głównie pieszych, jest stosowanie elementów odblaskowych. Przypomniano o wejściu w życie obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Po zakończonej debacie wszyscy uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe.

st. asp. Paweł Petrykowski

(Źródło - KPP w Polkowicach)
Oficer Prasowy
st. asp. Daria Solińska
tel. 600 – 229 – 096