Aktualności

Spotkania z gimnazjalistami na temat cyberprzemocy

Data publikacji 06.11.2014

Policjanci z Lubania prowadzą zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w ramach programu prewencyjnego „Szkoła i przedszkole wolne od zagrożeń”. Ostatnie tego typu spotkanie odbyło się pod hasłem „STOP CYBERPRZEMOCY”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich. Podczas prelekcji młodzież dowiedziała się, co należy zrobić w przypadku, gdy ktoś stanie się ofiarą tego typu przemocy, oraz na czym polega stalking.

W ramach spotkań z gimnazjalistami w jednej z miejscowości na terenie powiatu omówione zostały zagadnienia dotyczące cyberprzemocy i stalkingu. Młodzież została zapoznana z formami przemocy wirtualnej oraz ze skutkami prawnymi, jakie grożą sprawcom stalkingu. Gimnazjaliści dowiedzieli się, że wśród wielu zalet korzystania z zasobów i możliwości Internetu, istnieją też zagrożenia, różne formy wirtualnej przemocy, których mogą się ustrzec. Ważnym aspektem takich spotkań z młodymi ludźmi jest również wskazanie im, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku, gdy staną się ofiarą takiej przemocy.

podkom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: KPP w Lubaniu
Oficer Prasowy
nadkom. Dagmara Hołod
tel. 660 – 402 – 169