Aktualności

Trwa konkurs „Policjant, który mi pomógł - 2015”

Data publikacji 24.04.2015

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł" już wystartowała. Organizatorem przedsięwzięcia jest jak zawsze Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Ideą konkursu "Policjant, który mi pomógł" jest wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2015 roku. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policjioraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej".

Celem konkursu jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowanie lokalnego systemu pomocowego w przedmiotowym obszarze.

W siedmiu dotychczasowych edycjach wyróżnionych zostało łącznie 35 funkcjonariuszy, reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju. Wśród dotychczasowych laureatów konkursu byli również policjanci z Dolnego Śląska.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie

www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php

, a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2015 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia "Niebieska Linia", patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2015 roku. Tradycyjnie laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2015 roku, podczas obchodów Dnia Policji.

Więcej informacji na stronie:

www.policjant.niebieskalinia.pl

st. asp. Paweł Petrykowski

(źródło: www.policja.niebieskalinia.pl)