Aktualności

Jubileuszowa X edycja Akademii Bezpiecznego Seniora rozpoczęta

Data publikacji 29.03.2014

W Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta inauguracja jubileuszowej X-edycji programu prewencyjnego pod nazwą ,,Akademia Bezpieczny Senior”, na którą przybyli seniorzy oraz zaproszeni goście m.in. przedstawiciele władz miasta, służb ratunkowych oraz kierownictwo wrocławskiej Policji. Celem programu zainicjowanego i realizowanego przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych.

27 marca 2014 roku odbyła się uroczysta inauguracja X-edycji programu prewencyjnego pod nazwą ,,Akademia Bezpieczny Senior”. Uczestniczyli w niej seniorzy oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia, Uniwersytetu Wrocławskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Korpusu Medycznego, władz miasta, służb ratunkowych w tym m. in.  Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, a także kierownictwo komendy miejskiej oraz przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji. Uroczystego otwarcia kolejnej już edycji programu dokonał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podinsp. Arkadiusz Małecki.

Podczas zajęć prowadzonych w ramach ABS-u seniorzy będą poznawać podstawy prawne i zasady funkcjonowania służb ratunkowych oraz instytucji pomocowych. Policjanci będą uczyć osoby starsze jak rozpoznać metody działania oszustów i złodziei, by w codziennym życiu uniknąć zagrożeń i nie stać się ofiarą przestępstw.

Osoby uczestniczące w akademii będą również doskonalić umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zachowań pozwalających poradzić sobie w sytuacji zagrożenia np., gdy pojawi się w domu ogień. Wszyscy uczestnicy będą chodzić na wykłady i warsztaty, a także jak „normalni studenci” zdawać egzaminy teoretyczne i praktyczne z zakresu zdobytej wiedzy. Tegoroczne zajęcia rozpoczną się w kwietniu a zakończą w listopadzie.
9:23
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. ,,Sursum Corda” pod przewodnictwem Pani Beaty Krzenciessy.

Policjanci mają nadzieję, że zdobytą wiedzę seniorzy będą przekazywać swoim rodzinom, bliskim i znajomym tak, aby trafiała ona do jak największej grupy osób, co niewątpliwie będzie miało wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich. Życzymy wszystkim uczestnikom wytrwałości i satysfakcji w zdobywaniu wiedzy oraz doświadczenia.


Źródło: KMP we Wrocławiu
nadkom. Krzysztof Zaporowski