Aktualności

„Bezpieczne Ferie 2014”

Data publikacji 17.02.2014

W związku z okresem ferii zimowych tak jak w latach ubiegłych do zadań wielu instytucji, w tym także Policji należy podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Działania te obejmą następujące obszary:

 • bezpieczeństwo na drogach
 • bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku
 • bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania

Realizacja akcji „Bezpieczne Ferie 2014” przeprowadzana jest ze szczególnym uwzględnieniem terminu ferii wyznaczonego dla woj. dolnośląskiego, tj. w okresie od 17 lutego do 2 marca 2014 roku. Głównym celem działań jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, które uczestniczą w zorganizowanych formach wypoczynku jak i tym, które pozostały w miejscu zamieszkania.

Funkcjonariusze realizując przedsięwzięcie m.in. zorganizują spotkania z wychowawcami lub opiekunami oraz dziećmi poświęcone zasadom bezpieczeństwa, występującym zagrożeniom i sposobom ich unikania.

W okresie ferii policjanci będą ponadto:

 • kontrolować miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzające różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorników wodnych oraz miejsc zimowych zabaw,
 • kontrolować miejsca zorganizowanego wypoczynku,
 • kontrolować miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim, jak również miejsca, gdzie może dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających.

Realizując powyższe przedsięwzięcia policjanci będą współpracować z organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb oraz instytucji, w tym m.in. GOPR, Straży Gminnych, Straży Leśnych, Straży Rybackich.

Szczególne znaczenie w tym okresie ma bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży, dlatego też policjanci podczas ferii od 14 lutego do 2 marca 2014 roku będą prowadzili kontrole stanu technicznego autokarów. Od poniedziałku do piątku godzinach od 6.00 do 9.00, a w sobotę w godzinach od 6.00 do 8.00 we Wrocławiu przy ul. Ślężnej (parking przy Wzgórzu Andersa) będzie funkcjonował stały punkt kontroli autobusów, gdzie policjanci sprawdzać będą między innymi stan techniczny i wyposażenie autokarów oraz stan trzeźwości kierowców jadących z dziećmi na zimowy wypoczynek.

W okresie zimowego wypoczynku takie kontrole będą również realizowane na dolnośląskich drogach podczas wzmożonych działań drogowych.

Funkcjonariusze realizujący działania oprócz stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, szczególną uwagę zwracać będą na:

 • stan trzeźwości kierowców,
 • przekraczanie dopuszczalnej prędkości,
 • nieprawidłowe wyprzedzanie,
 • stosowanie pasów bezpieczeństwa prze kierujących i pasażerów,
 • zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i kierowania,
 • prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu zimowego

W przypadkach zaistnienia utrudnień w ruchu, policjanci podejmą czynności zmierzające do przywrócenia płynności oraz udzielą kierującym informacji o zaistniałych utrudnieniach w ruchu i zorganizują objazdy.

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu