Aktualności

Dolnośląskie obchody Święta Policji i nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu

Data publikacji 22.07.2015

Święto Policji, to data szczególna dla funkcjonariuszy, a także czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników Policji, jak i tych, z którymi, na co dzień oni współpracują. Dolnośląskie obchody z okazji 96 rocznicy powołania Policji Państwowej, połączone z wręczeniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, odbędą się 22 lipca 2015 r. na wrocławskim Rynku.

W tym roku obchodzimy 96 rocznicę powołania Policji Państwowej. W związku z tą wyjątkową okazją, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami angażują się w budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Uroczystości związane z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz dolnośląskimi obchodami Święta Policji, w tym wręczeniem awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników Policji, jak i tych, z którymi, na co dzień oni współpracują, odbędą się 22 lipca 2015 r., na wrocławskim Rynku.

Wręczenie sztandaru jest uhonorowaniem dotychczasowej, jakże trudnej i odpowiedzialnej służby funkcjonariuszy i pracowników wrocławskiej Policji na rzecz porządku i bezpieczeństwa społeczności Wrocławia. Nadanie sztandaru – symbolu patriotyzmu, męstwa i honoru – jest wielkim wyróżnieniem. Dla jednostki Policji ma też rangę szczególną. To najcenniejszy dowód uznania za trudną i niebezpieczną służbę, ale także i najpiękniejszy symbol wdzięczności ze strony społeczności dla stróżów prawa. Sztandar – to w polskiej tradycji nie tylko znak formacji. To także symbol dumy z pełnionej misji oraz zaangażowania, gotowości do niesienia pomocy, stania na straży spokoju i bezpieczeństwa.

W dolnośląskiej Policji pracuje 7530 funkcjonariuszy, w tym 1131 policjantek oraz 1728 pracowników cywilnych, w tym 1259 kobiet. Wojewódzkie obchody Święta Policji są okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników Policji dolnośląskiej za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną służbę i pracę. W tym okresie, oprócz wykonywania przez policjantów bieżących zadań, wyróżnieni funkcjonariusze i pracownicy uczestniczą w uroczystościach wręczania awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań. W związku z tegorocznymi obchodzonym Święta Policji, 2677 dolnośląskich funkcjonariuszy awansowało na wyższe stopnie. 207 dolnośląskich funkcjonariuszy i pracowników Policji zostanie również odznaczonych „Medalami za Długoletnią Służbę” i odznakami „Zasłużony Policjant”. Ponadto 16 osób reprezentujących m.in. samorządy lokalne, policję czeską oraz inne służby współpracujące z policją dolnośląską, zostanie odznaczonych „Medalami za Zasługi dla Policji”.

Wojewódzkie uroczystości obchodów Święta Policji, związane z uczczeniem na Dolnym Śląsku 96 rocznicy powstania Policji Państwowej oraz nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, odbędą się 22 lipca 2015 r. na wrocławskim Rynku, w godzinach od 12.00 – 14.30. Wcześniej, o godzinie 10.00, w Kościele p.w. Św. Elżbiety (Garnizonowy) odbędzie się uroczysta Msza Święta, m.in. z udziałem pocztów sztandarowych jednostek policji garnizonu dolnośląskiego. Przed uroczystościami zaprezentowane zostaną też na rynku służbowe pojazdy specjalistyczne dolnośląskiej Policji, w tym mobilne centrum dowodzenia i monitoringu. W tym samym czasie odbędzie się również pokaz działania dolnośląskich funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.

st. asp. Paweł Petrykowski