Aktualności

Dolnośląski program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015 – 2016

Data publikacji 22.08.2015

Dynamiczny rozwój motoryzacji w okresie ostatnich dziesięciu lat powoduje stały wzrost natężenia ruchu, przy czym ulega on dużym wahaniom sezonowym wynikającym z odmiennej struktury i charakterystyki ruchu w różnych porach roku. Należy zauważyć, że wraz z rozwojem motoryzacji równocześnie wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Między innymi dlatego w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu powstał „Dolnośląski program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015–2016”. Nadrzędnym jego celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, którego osiągnięcie przewiduje się poprzez realizację skoordynowanych działań począwszy od szczebla centralnego poprzez szczebel wojewódzki, a skończywszy na poziomie powiatu. Niezwykle istotnym zagadnieniem w tym zakresie jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Prowadzone analizy wskazują na znaczny udział tej grupy, a w szczególności pieszych w zdarzeniach drogowych. W 2014 roku na drogach woj. dolnośląskiego doszło do 2469 wypadków drogowych, w których zginęły 243 osoby, a 3166 osób zostało rannych. Blisko co 3 ofiara na dolnośląskich drogach to pieszy. Należy pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze jest na straconej pozycji nie ochroni go przecież ani zderzak, ani maska samochodu, ani poduszka powietrzna.

Dolnośląski program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na lata 2015–2016, przedstawił diagnozę w obszarze bezpieczeństwa pieszych oraz wyznaczył główne kierunki działań, które zostaną podjęte.

Główne kierunki działań to między innymi:

  • kształtowania świadomości kierujących i pieszych,
  • usprawnienia nadzoru nad ruchem drogowym w obszarze bezpieczeństwa pieszych oraz zwiększenie efektywności policjantów w służbie,
  • współpracy z zarządcami dróg, samorządami i instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przyjęte kryteria programu sprawowanego nadzoru w perspektywie czasowej 2015-2016 powinny przełożyć się na wymierne efekty w postaci ograniczenia liczby wypadków z udziałem pieszych oraz ich ofiar.

Z policyjnych analiz wynika że, wciąż najczęstszymi przyczynami śmiertelnych potrąceń spowodowanych przez kierujących są: niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, a także nieudzielenie pierwszeństwa. Analogicznie porównując najczęstsze przyczyny spowodowane przez pieszego to nieostrożne wejście przed jadący pojazd oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych, są to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają do śmierci pieszego.

Przedmiotowy stan rzeczy obliguje Policję oraz inne instytucje statutowo odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym do podejmowania zdecydowanych i wielokierunkowych działań zmierzających do podniesienia poziomu dyscypliny oraz kultury wśród uczestników ruchu drogowego na styku pojazd-pieszy. Sytuacja taka wymaga stałego monitorowania pojawiających się zagrożeń i wypracowania nowych przedsięwzięć zmierzających do ich minimalizacji. Prowadzenie działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego ma na celu dotarcie do jak największej ilości osób, będących na co dzień uczestnikami ruchu drogowego, poruszających się pieszo, rowerem, motorowerem lub motocyklem.

Dziś w celu poprawy bezpieczeństwa należy poszukiwać rozwiązań poprawiających infrastrukturę oraz podejmować nowatorskie działania profilaktyczno-edukacyjne. Często nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu wypadków. Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy, który ma na sobie ubranie w stonowanych szaro-czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie odblaski, staje się widoczna nawet z odległości ponad 150 metrów. Wspomniane, dodatkowe metry pozwalają z całą pewnością kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Niebawem nadejdzie jesień, a następnie zima. To okres kiedy wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, piesi na drogach stają się słabo widoczni, zatem prawdopodobieństwo ich potrącenia przez pojazd znacząco wzrasta.

Pamiętajmy, że Bycie bezpiecznym zależy od tego czy jesteśmy widoczni. Obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym wszedł w życie w dniu 31 sierpnia 2014 roku.

Wydział Ruchu Drogowego
KWP we Wrocławiu
st. asp. Tomasz Słuszniak

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu