Aktualności

Ogólnopolska narada służbowa kadry kierowniczej pionu prewencji

Data publikacji 07.10.2015

W dniach 6-9 października 2015 r. w Polanicy Zdrój odbywa się narada służbowa kadry kierowniczej pionu prewencji Policji, której przewodniczy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezary Popławski. Podczas odprawy omawiane są zagadnienia dotyczące podejmowanych i planowanych działań oraz funkcjonowania służb prewencji i ruchu drogowego w policji. Przedstawione zostaną również priorytety w tym zakresie na lata 2016 – 2018.

Oprócz Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezarego Popławskiego, w naradzie uczestniczą Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Dariusz Działo, zastępcy komendantów wojewódzkich Policji ds. prewencji, komendanci szkół policyjnych oraz kierownictwo biur Komendy Głównej Policji - prewencji i ruchu drogowego, sztabu policji i operacji antyterrorystycznych.

Podczas narady zaplanowano omówienie szeregu zagadnień dotyczących funkcjonowania służby prewencyjnej i zadań przez nią realizowanych, w tym m.in. analizę i ocenę funkcjonowania oraz realizacji zadań, realizowane i planowane działania w ruchu drogowym na rzecz bezpieczeństwa pieszych, bezpieczeństwo imprez masowych, bezpieczeństwo w ruchu powietrznym, a także zagadnienia dotyczące czasu reakcji na zgłoszenie obywateli. Przedstawione zostaną także priorytety w zakresie realizacji przez służby prewencyjne zadań na lata 2016 – 2018.

Narada, w której uczestniczą przedstawiciele jednostek policji z wszystkich województw, jest także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat bieżących spraw, dotyczących podejmowanych działań oraz funkcjonowania służb prewencji i ruchu drogowego w policji.

asp. szt. Paweł Petrykowski