Aktualności

„NOC LABORATORIÓW” z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu

Data publikacji 12.10.2015

Pierwsza „Noc Laboratoriów” we Wrocławiu już za nami. Swoje podwoje dla odwiedzających otworzyło kilkanaście instytucji ze świata nauki, techniki i badań laboratoryjnych. Wśród nich, zwiedzającym zaprezentowało się także Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, prezentując na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 12 swoich pracowni badawczych. Przekazywane informacje i zaprezentowany sprzęt, w tym pokaz oględzin na symulowanym miejscu zbrodni, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających policyjne laboratorium.

Dzięki niecodziennemu wydarzeniu, jakim była NOC LABORATORIÓW, funkcjonariusze mieli możliwość pokazania, choć w pewnym zakresie, specyfiki pracy Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i obszary, na co dzień niedostępne dla obywateli, przyczyniając się tym do wzbogacenia wiedzy na tematy związane z kryminalistyką.

Funkcjonariusze zaprezentowali możliwości badawcze i zakres wykonywanych badań, a także sposoby zabezpieczenia śladów kryminalistycznych. Wychodząc naprzeciw edukacyjnym aspektom imprezy, prowadzono także warsztaty, podczas których zorganizowano pokazy sprzętu i materiałów kryminalistycznych, w tym również używanych przez Policje krajów ościennych - Czech i Niemiec, z którymi, na co dzień laboratorium dolnośląskiej Policji współpracuje. Przybliżono także specyfikę oględzin miejsc zdarzeń, dlatego przygotowano m.in. pokaz oględzin miejsca wypadku drogowego.

Uczestnicy „Nocy Laboratoriów” mogli zapoznać się także z formami współpracy przy zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz możliwościami zapewnienia bezpieczeństwa, zaprezentowanymi przez Zespół Minersko–Pirotechniczny Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Przybliżono też problematykę dotyczącą sporządzania portretu pamięciowego ze wskazaniem elementów ważnych przy odtwarzaniu wyglądu człowieka na podstawie opisu słownego. Uwieńczeniem pokazu było dynamiczne przeprowadzenie oględzin miejsca symulowanego zabójstwa, gdzie wykonujący oględziny technicy kryminalistyki zaprezentowali umiejętności wykorzystywane w codziennej służbie.

Wszyscy zainteresowani mogli również przy odrębnym stoisku daktyloskopii uzyskać pamiątkową odbitkę palca. Całość uzupełniły pokazy sprzętu i materiałów kryminalistycznych. Razem z policjantami, zaprezentowali się także współpracujący z Policją, chociażby w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, funkcjonariusze Izby Celnej, którzy oprócz swojego sprzętu, zaprezentowali także tresurę psów do wykrywania narkotyków.

Laboratorium Kryminalistyczne jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, powołaną do prowadzenia badań kryminalistycznych i wydawania opinii na rzecz jednostek Policji oraz organów wymiaru sprawiedliwości. Do zadań laboratorium należy także uczestniczenie w oględzinach miejsc popełnienia poważniejszych przestępstw. Rocznie Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wykonuje około 13 tysięcy ekspertyz w kilkunastu dziedzinach kryminalistyki, co stawia je w krajowej czołówce policyjnych laboratoriów kryminalistycznych i czyni w tym zakresie najważniejszym partnerem Policji, Sądów i Prokuratur Dolnego Śląska.

Laboratorium wrocławskie jest nowocześnie zarządzaną, certyfikowaną zgodnie z wymaganiami placówką badawczą. Posiada pracowniebadań m.in. antroposkopijnych, broni i balistyki, chemicznych, daktyloskopijnych, dokumentów, fonoskopijnych, informatycznych, mechanoskopijnych, traseologicznych, zapisów wizualnych, czy też genetyki.

Aktualnie, we wszystkich zespołach badawczych zatrudnionych jest prawie stu policjantów i pracowników cywilnych, spośród których większość posiada uprawnienia samodzielnych ekspertów różnych dziedzin kryminalistyki. Kompetencje personelu badawczego są systematycznie monitorowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, dzięki czemu realizacja badań w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przebiega na poziomie ustalonych europejskich standardów.

asp. szt. Paweł Petrykowski

(źródło – Laboratorium Kryminalistyczne KWP W-w)

Ładowanie odtwarzacza...