Aktualności

Debata społeczna przeciwko przemocy w rodzinie

Data publikacji 14.10.2015

Policjanci z powiatu jeleniogórskiego wzięli udział w debacie społecznej pn. „Przeciwko przemocy w rodzinie”. Organizatorem spotkania była Policja z Jeleniej Góry, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach, Zespół Interdyscyplinarny, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Jednym z głównych celów tego przedsięwzięcia było usprawnienie mechanizmów współpracy pomiędzy instytucjami zobowiązanymi do wsparcia i udzielania pomocy ofiarom przemocy. W debacie wzięło udział blisko 50 osób.

Spotkanie rozpoczęto prezentacją krótkiej sondy ulicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców Piechowic na temat przemocy w rodzinie. Następnie prelegenci przedstawili krótkie referaty na temat przeciwdziałania temu zjawisku.

  • Zjawisko przemocy domowej oraz oddziaływania wobec sprawców przemocy - podinsp. Małgorzata Gorzelak,
  • Procedura Niebieskiej Karty oraz zadania policji na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie - asp. szt. Danuta Razmysłowicz,
  • Odpowiedzialność karna sprawców - prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Tomasz Czułowski,
  • Alkohol i przemoc - Krystyna Chmura,
  • Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Piechowicach - przedstawiciel ZI - Jolanta Gmyrek.

Debata zakończyła się bardzo ciekawą otwartą dyskusją. Uczestnicy rozmawiali o sprawach związanych z przemocą domową i towarzyszących jej okolicznościach oraz pomocy, której należy udzielić osobom pokrzywdzonym w takich sytuacjach. Zwracali uwagę na to, że przemoc w rodzinie jest bardzo często ukrywana. Dlatego dokładne zbadanie rozmiarów tego zjawiska jest dość trudne. Policjant często jest pierwszą osobą z zewnątrz otrzymującą sygnał o przemocy w rodzinie i powinien jak najszybciej zebrać precyzyjne informacje o zdarzeniu, aby w odpowiedni sposób jej pomóc. W przypadku przemocy domowej niezwykle ważna jest współpraca instytucji i służb społecznych zobowiązanych do udzielania wsparcia i pomocy ofiarom przemocy.

W spotkaniu oprócz policjantów udział wzięli także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrekcja i uczniowie klasy III o profilu policyjnym oraz ratownictwa medycznego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych z Piechowic, sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, a także urzędu miasta. W debacie wzięli również udział zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze mł. insp. Piotr Wałczyk oraz Burmistrz Piechowic Witold Rudolf.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Źródło: KMP w Jeleniej Górze
Oficer Prasowy
podinsp. Edyta Bagrowska
tel. 604 – 580 – 490