Aktualności

Nie daj się oszukać! - debata na temat bezpieczeństwa osób starszych

Data publikacji 16.10.2015

Dbając o bezpieczeństwo lokalnej społeczności policjanci z powiatu dzierżoniowskiego zorganizowali i przeprowadzili kolejną debatę społeczną, tym razem pod hasłem „Nie daj się oszukać! - Jak zadbać o bezpieczeństwo osób starszych?” skierowaną przede wszystkim do osób starszych. W trakcie spotkania rozmawiano na temat różnych form oszustw, do których uciekają się przestępcy. Omówiono także sposoby jak się przed nimi uchronić.

O godzinie 10.30 w sali zespołu ośrodków wsparcia przybyłych gości przywitał Komendant Komisariatu Policji w Bielawie – nadkom. Ryszard Mazurkiewicz, który omówił cel debaty, podkreślając jak ważnym aspektem jest bezpieczeństwo osób starszych, a także jak nie wpaść w "szpony" oszustów podających się za przedstawicieli różnych instytucji oraz krewnych. Zwrócił również uwagę na przestępców, którzy próbują wyłudzić pieniądze podając się za pracowników wykonujących zawody społecznego zaufania m.in. za policjantów.

Komendant przypomniał uczestnikom, że kiedy zadzwoni osoba podająca się za funkcjonariusza policji należy pamiętać o tym, że prawdziwi policjanci NIGDY nie informują o szczegółach prowadzonych przez siebie spraw oraz nie proszą o przekazanie im jakichkolwiek pieniędzy.

W dalszej części debaty funkcjonariusze z Bielawy na przykładzie prezentacji multimedialnej przypomnieli uczestnikom mechanizmy działania sprawców wyłudzających pieniądze metodą na tzw.: „wnuczka”, „urzędnika”, „inkasenta” czy też „akwizytora”. Policjanci wskazywali, na co uważać w kontaktach z osobami próbującymi nieuczciwie zachęcić nas do podpisywania różnego rodzaju umów np. w trakcie różnych pokazów, jak również w miejscu zamieszkania. Kolejną kwestią, jaka została poruszona w trakcie spotkania było omówienie, kogo nie należy wpuszczać do domu, gdzie nie należy przechowywać gotówki i jak bezpiecznie pobierać pieniądze z kont bankowych, czy bankomatu.

W debacie oprócz policjantów udział wzięli Z-ca Burmistrza pani Małgorzata Greiner, dyrektor i pracownicy zespołu ośrodków wsparcia, przedstawiciele opieki społecznej, spółdzielni mieszkaniowej, MZBM Bielawa oraz Straży Miejskiej oraz mieszkańcy. Na zakończenie uczestnicy wypełnili specjalnie przygotowane przez policjantów ankiety podsumowujące przedsięwzięcie, jak również podzielili się swoimi wnioskami i spostrzeżeniami.

Źródło: KPP w Dzierżoniowie
podinsp. Mariusz Furgała
tel. 606-230-794


nadkom. Krzysztof Zaporowski