Aktualności

Polsko-niemiecko-czeskie ćwiczenia policyjnych antyterrorystów

Data publikacji 28.10.2015

Policyjni antyterroryści z Dolnego Śląska ćwiczyli wspólnie z funkcjonariuszami z Specialeinsatzkommando Sachsen (Niemcy) oraz Zasahovej Jednotki Hradec Kralove (Czechy), realizującymi zadania związane z fizycznym zwalczaniem terroryzmu. Policjanci doskonalili m.in. metody współdziałania w różnego rodzaju przypadkach dotyczących zagrożeń terrorystycznych, wymieniali się doświadczeniami z zakresu rozwiązań taktycznych oraz metod szkoleniowych, stosowanych po trzech stronach granicy.

W październiku 2015 r., w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych w Wędrzynie, odbyły się ćwiczenia funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu. W szkoleniu tym udział wzięli również zaproszeni policjanci z Specialeinsatzkommando Sachsen (Niemcy) oraz Zasahovej Jednotki Hradec Kralove (Czechy), realizujący zadania związane z fizycznym zwalczaniem terroryzmu.

Zakres ćwiczeń obejmował taktykę antyterrorystyczną oraz wyszkolenie strzeleckie. Policjanci w trakcie tygodniowego treningu doskonalili m.in. koordynację i metody współdziałania w różnego rodzaju przypadkach, dotyczących zagrożeń terrorystycznych, wymieniali się doświadczeniami z zakresu rozwiązań taktycznych oraz metod szkoleniowych, stosowanych po trzech stronach granicy.

Wymiana doświadczeń miała unikalny charakter, ponieważ bazowano na faktycznych sytuacjach i działaniach podejmowanych w minionym okresie przez współćwiczące jednostki. Było to kolejne już spotkanie dolnośląskichfunkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu z policjantami z krajów graniczących z województwem dolnośląskim.

Tego typu szkolenia są niezbędne, by zapewnić maksymalną skuteczność w zakresie współdziałania w przypadku wystąpienia zdarzeń wymagających zaangażowania policyjnych służb antyterrorystycznych z Polski, Niemiec i Czech.

asp. szt. Paweł Petrykowski