Aktualności

Policjanci czytają dzieciom

Data publikacji 31.10.2015

Jeleniogórscy policjanci spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim , gdzie przeprowadzili działania edukacyjno-prewencyjne oraz czytali dzieciom w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Cała Polska czyta dzieciom”. Uczniowie wysłuchali „Bajki o królewnie Julicie i smoku Hilarym”, ale także zwrócili uwagę na ogólnie pojęte bezpieczeństwo.

Udział policjantów przygotowany został w oparciu o realizowane przez Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze programy pn. ,,Razem Bezpieczniej” i ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”, programy   i działania własne Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ze szczególnym uwzględnieniem programu prewencyjnego ,,Bezpieczne Osiedle”, w tym obszaru,, Przedszkolak pod parasolem Policji”, ,,Nie daj się uzależnieniom i wszelkim zagrożeniom!”, ,,Bezpiecznie z prądem” oraz ,,Bezpieczna droga do szkoły”. Propagowane były programy i działania Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze z zakresu prewencji kryminalnej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw ukierunkowanych na bezpieczeństwo osobiste dzieci.

Program „Cała Polska czyta dzieciom” zrzesza między innymi przedstawicieli służb mundurowych, gdzie każdy dzień zaplanowany jest, tak aby poszczególne bajki były prezentowane przez Policję, Straż Miejską , Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe.

Spotkanie z dziećmi klas I-III zostało podzielone na III etapy. W pierwszym policjantka w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Cała Polska czyta dzieciom” przeczytała „Bajkę o królewnie Julicie i smoku Hilarym”. W drugim etapie omówiono wartości i przesłanki wybranej bajki. Czytanie dziecku jest szczepionką przeciwko nudzie, uzależnieniu od mediów, komputera, presji rówieśników, demoralizacji i płytkim wartościom masowej kultury.

Trzeci etap opierał się na przedstawieniu dzieciom policjanta, jako ich przyjaciela. Policjanci, uczniowie i ich opiekunowie dyskutowali o wpływie czytania książek na rozwój dzieci oraz na więź jaka tworzy się między dorosłym, a dzieckiem podczas czytania.

Ponadto na spotkaniu funkcjonariusze omówili następujące tematy:

  • Szkoła bez przemocy
  • Osoba obca
  • Przechodzenie przez ulicę
  • Sposób zachowania się w stosunku do obcego czy bezpańskiego psa
  • Właściwe zachowania w trudnych sytuacjach, tj. wzywanie służb ratunkowych, przypomnienie numerów alarmowych
  • Podstawowe znaki drogowe, elementy odblaskowe

Źródło: KMP w Jeleniej Górze
podinsp. Edyta Bagrowska


nadkom. Krzysztof Zaporowski