Projekty zrealizowane

Logistyka w Policji - najlepsze praktyki

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 

Logistyka w Policji - najlepsze praktyki 

Projekt polegał na wymianie doświadczeń 12 osobowej grupy funkcjonariuszy Policji, na temat wdrożenia nowoczesnych, sprawdzonych i efektywnych rozwiązań w zakresie obsługi logistycznej jednostek Policji, poprzez poznanie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania jednostkami policji w Niemczech i Austrii. Celem projektu było przeszkolenie kadry kierowniczej pionu logistyki KWP we Wrocławiu oraz KWP w Opolu w zakresie nowych rozwiązań stosowanych w pracy jednostek Policji w Wiedniu i Hanowerze. W trakcie projektu uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę i doświadczenia, które pozwolą m.in. na bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych, poprawę efektywności zarządzania organizacją i środkami transportu, doskonalenie systemów informacyjnych i łączności. 
Pierwsza wymiana została zorganizowana w kwietniu 2014 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Sportu i Integracij Dolnej Saksonii w Hanowerze, 
drugi etap wymiany odbył się maju 2014 r. w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii w Wiedniu.

Wartość projektu: 25 853,89 EURO 

W dniach 28-30 maja 2014 r. w Szklarskiej Porębię przeprowadzono szkolenie dla pionu logistyki zorganizowane przez partnera projektu KWP w Opolu podsumowujące realizację projektu.