KrymiTech – - Stop transgranicznej przestępczości samochodowej

Policjanci w ramach projektu „KrimiTech” uczestniczyli w międzynarodowych targach gospodarczych KONVENTA w Löbau

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, w ramach polsko – niemieckiego projektu „KRIMITECH - Stop transgranicznej przestępczości samochodowej”, wzięli udział w kampanii informacyjnej, podczas targów przemysłowych w Löbau - Niemcy, które odbyły się w dniach 26 – 27 kwietnia 2014 roku.

 
Jednym z elementów projektu KrimiTech są działania profilaktyczne, w tym m.in. spotkania z mieszkańcami, turystami, przedsiębiorcami, podczas których przekazywane są informacje oraz materiały dotyczące sposobów zabezpieczenia pojazdów, postępowania
 
W sytuacjach zagrożenia kradzieżami. Prowadzone w ramach projektu przedsięwzięcia mają na celu wzmocnienie zaufania mieszkańców terenów przygranicznych do współpracy Policji obu państw, poprawę efektywności zwalczania przestępczości i doprowadzenie do ograniczenia transgranicznej przestępczości samochodowej, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na obustronne zaufanie policyjne i polepszy efektywność wspólnych działań.