KrymiTech – - Stop transgranicznej przestępczości samochodowej

Policjanci spotykali się z mieszkańcami pogranicza wykorzystując specjalistyczny pojazd „Info-Mobil”

Zgorzeleccy i niemieccy policjanci w dniach 22-26 września kontynuowali cykl spotkań z mieszkańcami przygranicznych miejscowości w ramach projektu „KrimiTech” z wykorzystaniem nowego specjalistycznego pojazdu „Info – Mobil”. Tym razem mieszkańcom i turystom Neißeaue, Diehsa, Hirschfelde, Bad Muskau i Bogatyni funkcjonariusze zaprezentowali sposoby zabezpieczenia mienia przed złodziejami.

Były to czwarte cykliczne spotkania z mieszkańcami i turystami pogranicza w ramach projektu „KrimiTech – Stop transgranicznej przestępczości samochodowej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007 – 2013. Spotkania były realizowane przy użyciu nowego pojazdu Info-Mobil, przystosowanego do prowadzenia działań prewencyjnych w terenie.

11:15:12Uczestnicy spotkań mieli okazję poznać m.in. sposoby zabezpieczenia pojazdów przed kradzieżą oraz otrzymać materiały informacyjno–edukacyjne z zakresu prawidłowych metod zabezpieczania mienia.

Celem tych spotkań jest bieżące informowanie mieszkańców, turystów i przedsiębiorców przygranicznych miejscowości na temat sposobów zabezpieczania mienia i postępowania w sytuacjach zagrożenia kradzieżami.

Prowadzone w ramach projektu przedsięwzięcia mają na celu wzmocnienie zaufania mieszkańców terenów przygranicznych do wspólnych działań transgranicznych Policji, poprawę efektywności zwalczania przestępczości i doprowadzenie do ograniczenia transgranicznej przestępczości samochodowej.