Kontakt KWP - Policja Dolnośląska - Strona archiwalna

Kontakt KWP

Adres korespondencyjny KWP we Wrocławiu:

ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
fax: 71 3404743

Punkt recepcyjny (w godz. 7:00-16:30)

 

Adres do celów korespondencji ogólnej, kancelaryjnej (pytania, pisma, informacje):

mail: kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

 

Skrzynka mailowa "kontaktkwp" obsługiwana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

W sprawach bardzo pilnych maile proszę kierować na adres dyzurny@wr.policja.gov.pl lub telefonicznie 112, 997, 71 344-48-67 (Oficer Wojewódzki Policji).

 

Zgłoszenia dotyczące przestępstw, wykroczeń, oszustw, dostęp do notatek ze zdarzeń drogowych należy zgłaszać się osobiście w jednostkach Policji.

 
Adres poczty internetowej dla skarg i wniosków w garnizonie policji dolnośląskiej:

mail: skargi@wr.policja.gov.pl


Kontakt w sprawach dotyczących zatrudnienia i przyjęcia do słuzby w Policji

mail: kadry.dobor@wr.policja.gov.pl

Kontakt z Wydziałem Kadr KWP w sprawach innych niż zatrudnienie i przyjęcie do służby w Policji

mail: kadry.kwp@wr.policja.gov.pl


Kontakt w sprawach merytorycznych, dotyczących treści i materiałów na stronie.

mail: pawel.petrykowski@wr.policja.gov.pl


Kontakt w sprawach technicznych, dotyczących poprawności funkcjonowania strony internetowej:

mail: administrator.www@wr.policja.gov.pl