Procedura Antymobbigowa - Policja Dolnośląska - Strona archiwalna

Procedura Antymobbigowa

Procedura Antymobbigowa

W dniu 28 maja 2014 r. Komendant Wojewódzki we Wrocławiu insp. Wojciech Ołdyński wprowadził Wewnętrzną Procedurę Antymobbingową dla policjantów pełniących służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.