Policyjny Telefon Zaufania - Policja Dolnośląska - Strona archiwalna

Policyjny Telefon Zaufania

POLICYJNE INFOLINIE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa dolnośląskiego, dążąc do dalszego wzrostu poczucia ich bezpieczeństwa i ograniczenia przestępczości, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu funkcjonują dwie infolinie przeznaczone do kontaktu mieszkańców z Policją w zakresie:
 

1).  wydarzeń dotyczących przestępczości kryminalnej i zagrożeń porządku publicznego – „Policyjny Telefon Zaufania”

 

-   0-800-283-107 (z telefonów stacjonarnych / połączenie bezpłatne)

-   71-344-15-53 (numer dla użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych / połączenie płatne wg stawek operatora.)

 

2).  udzielania pomocy osobie, która zgłosiła sie do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie i nie została obsłużona w przeciągu 10 minut – „Telefon 10 minut” (+48 607 429 560).


Celem funkcjonowania tych specjalnych telefonów jest umożliwienie mieszkańcom Dolnego Śląska przekazywania informacji oraz wniosków dotyczących:
 

-   zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach,

-   osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów, pozostających w zainteresowaniu policji,

-   udzielania porad z zakresu: sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, a w szczególności przemocy w rodzinie i seksualnego wykorzystania małoletnich.Obie infolinie funkcjonują codziennie i całodobowo. Pod numerem „Policyjnego Telefonu Zaufania”, policjant dyżuruje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 – 18.00. W pozostałe dni i godziny wszystkie informacje są nagrywane i odsłuchiwane przez kolejnego dyżurującego funkcjonariusza. Pod numerem „Telefonu 10 minut” dyżurują przez cały czas policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.