SMS-owa linia policyjna dla osób głuchych

Szanowni Państwo.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła specjalną, policyjną linię telefoniczną, służącej do przesyłania SMS-ów, powiadamiających policjantów o potrzebie udzielenia Wam pomocy. Linia ta daje możliwość całodobowego kontaktu z dolnośląską policją.

Aby skorzystać z tej formy kontaktu należy:


1. w telefonie komórkowym wpisz wiadomość, np.: „potrzebuję pomocy policji. Jestem we Wrocławiu na ul. Tkackiej 9”,

2. wyślij wiadomość na policyjny numer specjalny 697-071-112,

3. wiadomość możesz przekazać też listem elektronicznym / tzw. e-mail/ na adres:
 

dyzurny@wr.policja.gov.pl


4. jeżeli możesz wpisz w treść sms-a jak najwięcej informacji, np. jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, jakiej potrzebujesz pomocy.



Przyjedziemy na pewno.