Telefony Wydziałów KWP - Policja Dolnośląska - Strona archiwalna

Telefony Wydziałów KWP

Telefony Wydziałów KWP:

 

Wydział Kryminalny – 71 3403665
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy – 71 3403396
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą – 71 3403470
Wydział do walki z Cyberprzestępczością - 71 3402433
Wydział do Walki z Korupcją – 71 3404878
Wydział Wywiadu Kryminalnego – 71 3404812
Wydział Techniki Operacyjnej – 71 3403238
Laboratorium Kryminalistyczne – 71 3403517
Wydział Prewencji – 71 3403210
Wydział Ruchu Drogowego – 71 3403295
Sztab Policji – 71 3403560
Wydział Konwojowy – 71 3404322
Wydział Kontroli – 71 3403445
Wydział Kadr i Szkolenia – 71 3403299
Wydział Postępowań Administracyjnych - 71 3403351
Wydział Prezydialny – 71 3404207
Wydział Finansów – 71 7824280
Wydział Inwestycji i Remontów – 71 3403365
Wydział Zaopatrzenia – 71 3404410
Wydział Transportu – 71 3404448
Wydział Teleinformatyki – 71 3403381
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych – 71 3403598
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych – 71 3403716
Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców - 71 3404206
Sekcja Psychologów – 71 3403173
Zespół Prasowy – 71 3404392
Zespół Prawny – 71 3404320
Zespół ds. Inwentaryzacji – 71 3403467
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego – 71 3404879
Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka – 71 3404521
Orkiestra Policyjna – 71 3403585
Gospodarstwo Pomocnicze przy KWP we Wrocławiu – 71 3403151

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu – 71 3403733
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy – 076 8761190
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu – 71 7824139