Struktura organizacyjna KWP we Wrocławiu

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

Kierownictwo:

Komendant Wojewódzki Policji

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji nadzorujący  służbę kryminalną w Komendzie i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji nadzorujący służbę prewencyjną w Komendzie i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji nadzorujący służbę wspomagającą w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym w Komendzie i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego

Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu:

Wydział Kryminalny
Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Wydział do Walki z Cyberprzestępczością
Wydział do Walki z Korupcją
Wydział Wywiadu Kryminalnego
Wydział Techniki Operacyjnej
Laboratorium Kryminalistyczne
Wydział Prewencji
Wydział Ruchu Drogowego
Sztab Policji
Wydział Konwojowy
Wydział Kontroli
Wydział Kadr i Szkolenia
Wydział Zaopatrzenia
Wydział Prezydialny
Wydział Postępowań Administracyjnych
Wydział Finansów
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Transportu
Wydział Teleinformatyki
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Sekcje i Zespoły podległe KWP we Wrocławiu

Sekcja Psychologów
Zespół Prawny
Zespół ds. Inwentaryzacji
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka
Zespół Prasowy
Orkiestra Policyjna

Komisariaty Specjalistyczne Policji

Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu
Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu

OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy, SPAP we Wrocławiu

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu

Komendy Miejskie Policji woj. dolnośląskiego

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Komenda Miejska Policji w Legnicy
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
 

Komendy Powiatowe Policji woj. dolnośląskiego

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Komenda Powiatowa Policji w Górze
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi