Kierownictwo KWP we Wrocławiu - Policja Dolnośląska - Strona archiwalna

Kierownictwo KWP we Wrocławiu

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

nadinsp. Wojciech Ołdyński


I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. Zygmunt Skwierawski


ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. Artur Falkowski


ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. Tomasz Miłkowski