Wydziały KWP - Policja Dolnośląska - Strona archiwalna

Wydziały KWP

Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Wydział Kryminalny
Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Wydział do Walki z Cyberprzestępczością
Wydział do Walki z Korupcją
Wydział Wywiadu Kryminalnego
Wydział Techniki Operacyjnej
Laboratorium Kryminalistyczne
Wydział Prewencji
Wydział Ruchu Drogowego
Sztab Policji
Wydział Konwojowy
Wydział Kontroli
Wydział Kadr i Szkolenia
Wydział Zaopatrzenia
Wydział Prezydialny
Wydział Postępowań Administracyjnych
Wydział Finansów
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Transportu
Wydział Teleinformatyki
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Sekcje i Zespoły podległe KWP we Wrocławiu

Sekcja Psychologów
Zespół Prawny
Zespół ds. Inwentaryzacji
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka
Zespół Prasowy
Orkiestra Policyjna

Komisariaty Specjalistyczne Policji

Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu
Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu

OPP we Wrocławiu, SPPP w Legnicy, SPAP we Wrocławiu

Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji we Wrocławiu