Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Kierownictwo Wydziału:

Naczelnik Wydziału - mł. insp. Robert Jaworski
     
Telefon : (71) 340 34 70
Fax : (71) 340 31 52

pg@wr.policja.gov.pl

     
     

O przestępczości gospodarczej:


Przestępczość gospodarcza należy do kategorii zagrożeń charakteryzujących się permanentnie rosnącą tendencją, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Stale zmieniające się, ulegające modyfikacjom mechanizmy przestępcze, występujące w szczególności w przestępczości finansowej, powodują, że bagatelizowanie tego typu zagrożenia może w znaczącym stopniu wpłynąć na destabilizację podstaw gospodarczych i interesów ekonomicznych państwa. Przestępcy, uczestnicząc w niedozwolonym przemieszczaniu kapitału, wyłudzeniach kredytów, subwencji oraz wielkiej ilości towarów, godzą zarówno w stabilizację całego obrotu gospodarczego, jak i w indywidualne interesy uczciwych obywateli.


Niewątpliwie tendencje rozwojowe przestępczości gospodarczej mają charakter stały i utrzymają się przez dłuższy czas. Sytuacja taka powoduje, iż koszty przestępczości (szczególnie gospodarczej), które ponosi społeczeństwo i państwo, są coraz wyższe. Dlatego też za jak najbardziej celowe i niezbędne należy uważać wszelkiego rodzaju działania dążące do powstrzymania i ograniczenia przestępczości gospodarczej.


W interesie każdego podmiotu gospodarczego jak też samego obywatela jest odpowiednia reakcja na zdarzenia o charakterze nadużyć w sferze gospodarczej, ponieważ ma to w efekcie ogromny wpływ na ogólną kondycję gospodarczą kraju.

 

Zakres działań Wydziału

Do najważniejszych zadań Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą należy:

 

- ujawnianie i zwalczanie przestępstw w zakresie:

 • przekształceń własnościowych
 • legalizacji dochodów uzyskiwanych z działalności przestępczej tzn. ”prania brudnych pieniędzy”
 • obrotu bankowego i kapitałowego
 • działania na szkodę firm ubezpieczeniowych
 • dotacji unijnych

- realizacje zapisów Ustawy z dnia 16 lipca 200 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł tj:

- ujawnianie i zwalczanie przestępstw podatkowych z zakresu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • podatku pośredniego VAT,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku granicznego (cła),
 • podatku lokalnego i opłat skarbowych;

- ujawnianie i zwalczanie przestępstw związanych z naruszeniem Ustawy „O Prawie autorskim i prawach pokrewnych” oraz Ustawy „Prawo własności przemysłowej” tj:

 • piractwo komputerowe
 • naruszenie znaków towarowych

- ujawnianie i zwalczanie szeroko rozumianej przestępczości w Internecie tj. m.in.:

 • prawa autorskie
 • oszustwa internetowe
 • pornografia dziecięca;

- zwalczanie przestępczości komputerowej;

- wykrywanie i zwalczanie przestępczości związanej z elektronicznymi instrumentami płatniczymi – karty płatnicze