Wydział Kryminalny

 

 

STRUKTURA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIUI. Sekcja dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

1. Koordynowanie czynności operacyjno- rozpoznawczych służby kryminalnej jednostek terenowych policji województwa dolnośląskiego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym jak również wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw

2. Koordynowanie w skali województwa dolnośląskiego działań operacyjno rozpoznawczych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej.

3. Prowadzenie czynności operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości w ramach Zespołu dw. z Handlem Ludźmi skierowanej na:

 1. zmuszanie i uprowadzanie osób w celu uprawiania prostytucji również za granicą,
 2. handel żywym towarem,
 3. handel narządami ludzkimi,
 4. zmuszanie nieletnich do pracy i żebractwa.

4. Wykonywanie czynności operacyjnych związanych ze zwalczaniem pornografii dziecięcej, jak również rozpowszechnianiem jej w Internecie

5. Prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym, wydźwięku społecznym i skomplikowanym charakterze, takich jak:

 • Zabójstwa popełnione przy użyciu broni palnej lub materiałów wybuchowych,
 • Zabójstwa popełnione z motywów rabunkowych, seksualnych i porachunkowych,
 • Napady rabunkowe dokonywane przy użyciu broni palnej i przez zorganizowane grupy przestępcze,
 • Wymuszenia rozbójnicze na tle porachunkowym, okupowym lub związanym z uprowadzeniem osób,
 • Handel bronią palną, amunicją i materiałami wybuchowymi,


II. Sekcja dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Samochodową

1. Koordynowanie działań operacyjno– rozpoznawczych pionu kryminalnego jednostek terenowych policji województwa dolnośląskiego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania przestępstw przeciwko mieniu.

 1. koordynowanie działań związanych z przestępczością przeciwko dobrom kultury narodowej.
 2. koordynowanie działań w skali województwa dolnośląskiego w związku z przestępstwem fałszerstw krajowych i zagranicznych środków płatniczych.

2. Prowadzenie działań operacyjno– rozpoznawczych, a w szczególności rozpoznania , ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa przeciwko mieniu.

3. Stała współpraca, wymiana informacji oraz współdziałanie z innymi pionami Policji w związku z prowadzonymi działaniami.

4. Koordynowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych służby kryminalnej jednostek terenowych policji województwa dolnośląskiego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania przestępczości samochodowej i bandytyzmu drogowego, wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw.

5. Bezpośrednie prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach związanych z kradzieżami i obrotem kradzionymi samochodami, bandytyzmem drogowym oraz innymi przestępstwami związanymi ze środkami transportu.III. Sekcja dw. z Terrorem Kryminalnym

 

1. Koordynowanie działań operacyjno– rozpoznawczych pionu kryminalnego jednostek terenowych policji województwa dolnośląskiego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania przestępstw takich jak:

 1. Akty terroru;
 2. Przestępstwa o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym;
 3. Przestępstw dokonywanych na tle ksenofobii i rasizmu.

2. Prowadzenie działań koordynacyjnych i ochronnych względem osób zagrożonych na terenie woj. dolnośląskiego.

3. Koordynowanie i nadzór nad doraźnymi czynnościami ochronnymi realizowanymi przez podległe jednostki KMP/KPP woj. dolnośląskiego.

4. Nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe jednostki w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, osób zaginionych oraz identyfikacji N.N. osób i zwłok.

5. Prowadzenie bezpośrednich działań zmierzających do zatrzymania najgroźniejszych przestępców oraz:

a). bezpośrednie prowadzenie poszukiwań i czynności:

 • zarządzonych za osobami w poszukiwanymi trybie nadzwyczajnym,
 • zaginionych nieletnich do lat 9,
 • wobec poszukiwanych ustalonych personalnie sprawców przestępstw dokonanych z użyciem broni palnej,

b). w sprawach szczególnej wagi podejmowanie poszukiwań osób zaginionych do bezpośredniego prowadzenia,

c)weryfikacja wniosków o poszukiwania międzynarodowe oraz o zastrzeżenie przekraczania granicy RP.

 

6. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad jednostkami podległymi w zakresie poszukiwań i identyfikacji osób oraz zwłok ujawnionych na terenie województwa.

7. Koordynacja i weryfikacja przedsięwzięć związanych z realizacją na terenie woj. dolnośląskiego Europejskich Nakazów Aresztowania oraz poszukiwań obcokrajowców prowadzonych przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.