Wydział Prezydialny - Policja Dolnośląska - Strona archiwalna

Wydział Prezydialny


Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wydział Prezydialny

50-040 Wrocław ul. Podwale 31-33

sekretariat wydziału pok. 152 (II piętro) tel. (71) 340-42-07

fax. (71) 340-47-43, resort 871-47-43

 

Naczelnik Wydziału

mł. insp. mgr Adam Jędryszczak tel. (71) 340-20-70

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

podinsp. mgr Maciej Wiśniewski tel. (71) 782-42-18

 


Adres do celów korespondencji ogólnej, kancelaryjnej (pytania, pisma, informacje):

kontaktkwp@wr.policja.gov.pl

Skrzynka mailowa "kontaktkwp" obsługiwana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

W sprawach bardzo pilnych maile proszę kierować na adres dyzurny@wr.policja.gov.pl

lub telefonicznie 112, 997, 71 344-48-67 (Oficer Wojewódzki Policji)

Zgłoszenia dotyczące przestępstw, wykroczeń, oszustw, dostęp do notatek ze zdarzeń drogowych należy zgłaszać się osobiście w jednostkach Policji.


Zawiadomienia o piratach drogowych można przesyłać

na adres: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

 

podając swoje dane osobowe, adres korespondencji, telefon, a także mile widziane są informacje o miejscu zdarzenia (nr drogi), pojazdach biorących udział w zdarzeniu (marka, numer rejestracyjny, kolor)