Wydział Postępowań Administracyjnych

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Wydział Postępowań Administracyjnych
50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33


Sekretariat Wydziału tel. (71) 340- 33- 51
fax. (71) 782- 42- 59, resort (871)-12 -59
 
 

Interesanci przyjmowani są:

W  Wydziale  Postępowań  Administracyjnych  KWP  we  Wrocławiu  przy  pl.  Muzealnym 16 (budynek  Domu   Klubowego "Śnieżka") w sprawach pozwoleń na broń oraz ochrony osób i mienia :
wtorki,  piątki w godzinach  od 11:00 do 14:00
środy  w  godzinach  od 11:00 do 18:00

 

W Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 (wejście od ulicy Łąkowej) w sprawach: cudzoziemców, depozytu broni, świadectw broni oraz uzgadniania planów ochrony:
wtorki,  środy i  piątki w godzinach   od 11:00 do 14:00

 

KIEROWNICTWO WYDZIAŁU:

Naczelnik Wydziału

podinsp.  Wojciech Jurzyk tel. (71) 782 41 35

po. Zastępca Naczelnika wydziału

podinsp. Robert Szady tel. (71) 340 41 40