Lista lekarzy i psychologów z rejestru KWP we Wroclawiu

Lista lekarzy i psychologów z rejestru KWP we Wrocławiu

  • OSOBY WPISANE NA LISTY KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ, LUB OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O TAKI WPIS, MOGĄ BYĆ BADANE PRZEZ LEKARZY Z W/W LISTY KTÓRZY DODATKOWO POSIADAJĄ UPRAWNIENIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY; ORAZ PSYCHOLOGÓW Z PRZEDMIOTOWEJ LISTY.
  • PRZED BADANIEM PROSZĘ ZAPYTAĆ LEKARZA CZY MA UPRAWNIENIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY.
  • OSOBY WPISANE NA LISTY KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO, LUB OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O TAKI WPIS, MOGĄ BYĆ BADANE PRZEZ LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA, BADAŃ O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 229 par. 8 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy ( DZ. U. 1998r. nr 21, poz. 94 z pózniejszymi zmianami.). 

 

 

 

                 LISTA LEKARZY Z REJESTRU KWP WE WROCŁAWIU UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ I                   WYDAWANIA ORZECZEŃ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE POZWOLEŃ NA BROŃ

 

Lp.

Nr zaśw.

Imię i nazwisko

Adres miejsca pracy

Tel. kontaktowy

1.
2/2002
Jarosław MAJOWSKI
Centrum Medyczne MEDICTA
ul. Wolności 140,
58-500 Jelenia Góra
kom.601565391
2.
4/2002
Witold LEWICKI
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Weigla 5,
Wrocław
(71)3660744
kom.606386258
3.
6/2002
Leszek MAJCHROWSKI
Międzywoj. Przych. Sport. - Lekarska
Wrocław
ul. Paderewskiego 35,
kom.601915841; (71)3483734;
4.
7/2002
Jerzy LITKOWIEC
SP ZOZ, Szpital Specjalistyczny MSWiA,
58-560 Jelenia Góra,
ul. Cieplicka 69/71
Tel. szpitala
(75)6435700
5.
8/2002
Brunon BERNADOWSKI
Indywidualna Praktyka Lekarska, Legnica ul. Izerska 35
(76) 8544168
kom. 608458114
6.
9/2002
Marian MAJCHROWSKI
Woj. Szpital Spec. 59-220 Legnica, Pryw. Gab. Chirurg. Legnica,
ul. N.M. Panny 14, Wyjazdowa Praktyka Lekarska,
Legnica,
ul. Radosna 122
(76)7211738,
kom. 604226666
7.
10/2002
Ryszard KĘPA
Wojew. Szpit. Specjalist. Pododdział Hepatologiczny
59-220 Legnica,
ul. Iwaszkiewicza 5
kom. 604134233
8.
11/2002
Janusz MAREK
NZOZ Główny Ośrodek Badań Lot.-Lek.
ul. Sienkiewicza 108-110,
Wrocław
(71)3282893,
kom. 7924092
9.
12/2002
Grażyna WYBIERALSKA CHALIMONIUK
Dolnośl. Wojew. Ośr. Medyc. Pracy we Wrocławiu, Oddział Wałbrzych,
ul. B. Chrobrego 36
(74)8499024, 8499025, 8499026
10.
14/2002
Halina PAWŁOWSKA - KOZIEŁŁ
Gabinet Med. Pracy, Wrocław, ul. Oławska 14; Dolnośl. Woj. Ośr. Med.Pracy, Wrocław
ul. Oławska 14
kom.508297864 (71)3449329
11.
15/2002
Leszek HALICKI
Niepubl. Zakł. Opieki Zdrow. Przych. Medyc. Pr. Sp. Zoo ul.Dziennikarska 5a 59-220 Legnica
(76)8624990
kom. 602173216
12.
16/2002
Barbara ZAREMBA - BUTYŃSKA
NZOZ Ośrod. Badań Psycholog. Lek. KUSZYK ul. Oświęcimska 12/1, 59-220 Legnica
(76)8560200
13.
19/2002
Ernest KUCHAR
NZOZ ul. Kościuszki 33/3
50-011 Wrocław
kom. 601425525
14.
20/2002
Alicja TOMCZAK - MOR
Prywat. Prakt. Lekarska ul. Konstytucji 3 Maja 7
55-300 Środa Śląska
(71)3176688
15.
21/2002
Witold ZIELIŃSKI
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Dziadoszańska 29, 54-153 Wrocław
kom. 601734254
16.
22/2002
Stanisław KOWALSKI
ul. Kolejowa 43 Skłów 56-300 Milicz
(71)3847153
kom. 606645928
17.
23/2002
Lech LENKIEWICZ
ul. Wańkowicza 16, 54-622 Wrocław
(71)3423128
kom. 502531722
18.
25/2002
Bolesław ORNAT
Kolej. Ośr. Medyc. Pracy
ul. Paczkowska 26
50-503 Wrocław
(71)7173405
19.
26/2002
Andrzej SKOWROŃSKI
Indywidualna Spec. Praktyka Lekarska "ASMED" Wrocław. Ul.Gliniana 32-34; Wojew. Spec. Szpital Zesp. Wrocław,
ul. Jana Pawła II
(przychodnia, pok.409)
(71)3678060; 3410000 wew.27;
kom. 662044127
20.
27/2002
Jolanta PĘCHERZEWSKA
Prywat. Gabinet Lekarski
ul. Kalinowa 10/1
59-300 Lubin
kom. 601765063
21.
28/2002
Edward MIHILEWICZ
Gab. Lekarski z Porad. Medyc. Pracy 57-100 Strzelin
ul. Piłsudskiego 16B
(71)3920882
22.
29/2002
Krystyna BASTER - TUŁA
Specjalistyczne Praktyki Prywatne
57-400 Nowa Ruda ul. Boh. Getta 2
NZOZ "Przychodnia Krzysztof"
58-300 Wałbrzych
ul. Limanowskiego 10
rej. 748729548
lekarz 607515532

rej. 746643087
lekarz 607515532
23.
30/2002
Jerzy WOŹNIAK
Przychodnia "LUBMED"
Lubin
ul. Wyszyńskiego 6
kom. 605270869
24.
31/2002
Cezary KĘDZIA
Przych. Lek. Stoma ."PROVITA"
ul. Orbitalna 61
67-200 Głogów
(76)8321110, 8526499
25.
32/2002
Andrzej MYŚLIWIEC
Przych. Lek. "TUR-MED.", ul.Mickiewicza 11a, Bogatynia
(75)7784411-415 wew.150
26.
33/2002
Jerzy ŚWIĘCH
Prywat. Specjalist. Prakt. Lekarska
ul. 1 Maja 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
kom. 607407695
27.
35/2002
Janusz CHUDYBA
59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka 40d, Przych. Lek. "Chumed"
(75)7389337
28.
36/2002
Andrzej LASKOWNICKI
ul.Kolejowa 8, 58-100 Świdnica
(74)6408869
kom.603848436
29.
37/2002
Bogusław GROCHOLSKI
WSO WL Wrocław ul. Czajkowskiego 109
kom. 609025157
30.
38/2002
Małgorzata TORUŃSKA
NZOZ "TOMED"
ul. Kolejowa 8
58-100 Świdnica
(74)8569518
kom.604512633
31.
39/2002
Jarosław KUPROWSKI
CDG MEDICUS Sp. z o.o.
ul. Leśna 8
59-300 Lubin
PUH NARUS
ul. Słoneczna 7
59-500 Złotoryja
kom. 604958925
32.
40/2002
Bogusław JANIAK
NZOZ JOMP
ul. Groszowa
58-500 Jelenia Góra
(75)7532583
33.
41/2002
Jarosław IŻYK
57-300 Kłodzko
ul. Szpitalna 1
(74)8682201
kom.601971009
34.
42/2002
Tomasz GŁOWACKI
NZOZ "ESKULAP" ul.Głogowska43/159-160 Radwanice; NZOZ "COR-MED." Przemków, ul. Długa 4; PCUZ Polkowice, ul. Kominka 7
kom. 602191961
35.
43/2002
Barbara PRATKOWIECKA
Dolnośl. Wojew. Ośr. Pracy we W-iu ul.Ks. Ludwika I nr5 59-300 Lubin
(76)8415609,8427399 kom. 609846820
36.
44/2002
Wojciech DUL
ul. Wolności 20
59-830 Olszyna;
ul.7 Dywizji 12
59-800 Lubań;
ul. Rzeczna 24
59-620 Gryfów;
ul. Dolne Młyny 21
59-700 Bolesławiec
kom.602104694, (75)7222027, 7813444 wew.41, 7346868
37.
46/2002
Rafał DŻYGÓRA
NZOZ PROMED SP.Zoo ul.Różyckiego 6
58-506 Jelenia Góra
kom. 608674510
38.
48/2002
Bogusław BECK
Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i NT AM we Wrocławiu, ul. Pastewna 4
50-367 Wrocław
(71)7842528
39.
49/2003
Ignacy EINHORN
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
ul. Łużycka 9/7
57-300 Kłodzko
(74)8677999,
kom.601763778
40.
2/50/2003
Zygmunt PRAWDZIK
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska
58-500 Jelenia Góra
ul. Okrężna 36
(75)7521404,
kom.608406385
41.
3/51/2003
Krystyna MAZUR
D.C.M. "DOLMED" ul. Legnicka 40
Wrocław
(71)3550974,
kom.502212009
42.
4/52/2003
Maria DZIJA
ul. Noskowskiego 9/53
58-506 Jelenia Góra
43.
2/53/2004
Ryszard KOWALSKI
Indywidualna Spec. Praktyka Lek. Ryszard Kowalski
50-347 Wrocław
ul. Sienkiewicza 114a/5
kom.600363478, (71)3300688
44.
1/54/2004
Dariusz KRAŚNICKI
Przychodnia Medycyny Pracy NZOZ
54-510 Wrocław
ul. Żernicka 215 b
kom. 601775123,
45.
3/55/2004
Waldemar MIELEWCZYK
Wojsk. Szpil. Klinicz. z Polikliniką SP, zoo ul. Weigla 5 Wrocław
kom. 601415242
46.
2/57/2005
Maria KOSIŃSKA
Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy o/Jelenia Góra
ul. Groszowa 1
58-560 Jelenia Góra
(75)7523668
47.
1/54/2005
Paweł KOSIKOWSKI
Poradnia Medycyny Pracy "Labora"
58-100 Swidnica
ul.Zeromskiego 13/1A
57-300 Klodzko
pl. Jednosci narodowej 1
(74)8534455
kom.602836691
48.
3/58/2005
Krzysztof KIELAR
Gabinet Internist., Jelenia Góra
ul.Teatralna 1 p.104
kom. 601213432
49.
4/59/2005
Andrzej MARTYNOW
Przychodnia NZOZ "Zdrowie", Strzegom
ul. Koscielna 4
kom.509660262, (74)8509179
50.
5/60/2005
Ryszard TEODORCZYK
CM MEDICOVER
ul.Strzegomska 36
53-611 Wroclaw
(71)3637482, 500-254-030,
51.
6/61/2005
Roman NOWAK
NZOZ "BHMed" sp. z o.o.
58-100 Świdnica
ul. Strzelinska 35
kom.603070246 (74)8537606
52.
7/62/2005
Anna KRASKA - BARANOWSKA
Prywatny Gab. Lekarski
58-100 Świdnica
ul.1 Maja 27;
NZOZ "ESKULAP" Sp. z o.o.
58-105 Świdnica
ul. Zamenhofa 47
kom.604568735, (74)6406262
53.
1/63/2006
Jarosław BĄK
"Przychodnia Krzysztof", Wałbrzych
ul. Limanowskiego 10
kom. 692430692
54.
2/64/2006
Joanna WACŁAWIK
Wrocław
ul. Oławska 14
kom. 606238294
55.
3/65/2006
Leszek GRUSZCZYŃSKI
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.
59-300 Lubin
(76)8495295, 8495664
56.
5/67/2006
Anna WRÓBLEWSKA
Medicover Sp. z o. o., 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 36
 
tel.   500-900-500
57.
6/68/2006
Grzegorz GANCZARSKI
Samorządowa Przychodnia Zdrowia, 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Westerplatte 16
(71)7967179, 604970663
58.
1/69/2007
Joanna DYMKOWSKA
NFOZ PRO FAMILIA, ul. Poprzeczna 16, Dzierżoniów
(74)8323808; 601596159
59.
2/70/2007
Wiktor PIOTROWSKI
59 - 400 Jawor
ul. Tuwima 22
kom. 509248138
60.
3/71/2007
Monika SKRZYPIEC - SPRING
Gł. Ośr. Badań Lot-Lek. Aeroklubu Polskiego, ul. H. Sienkiewicza 108/110, Wrocław
kom. 606747877
61.
1/72/2010
Małgorzata GRABOWSKA
Gabinet lekarski
56-500 Syców
ul. Św. Marek 1
(62)7858940
kom. 604541749
62.
2/73/2010
Iwona DEC - SADKOWSKA
NZOZ Medycyna Pracy
53-224 Wrocław
ul. Grabiszyńska 241
(71)3392504
kom. 501502190
63.
3/74/2010
Marta JĘDREJKO
Gabinet
51-142 Wrocław
ul. Grochowiecka 5
kom. 501434153
64.
4/75/2010
Katarzyna BROSZKO-DZIEDZIC
Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy
Wrocław
ul. Wyszyńskiego 135/16
kom. 507052309
65.
1/76/2011
Marzena KOZERA - MAŚLANKA
Usługi Medyczne Marzena Kozera-Maślanka
51-165 Wrocław
ul. Krzywoustego 13/10
tel. 601885558
66.
1/77/2012
Barbara Zajączkowska
Przedsiębiorstwo Lecznicze "Medness Profilaktyka"
58-200 Dzierżoniów
ul.Szarych Szeregów 2c/14
tel. 661177853
67.
1/78/2013
Jarosław Chrebor
50-241 Wrocław
ul. Henryka Pobożnego 18/11
tel. 691501048,
(71) 3272514
68.
3/80/2013
Sylwester Mordarski
Gabinet Lekarski Sylwester Mordarski
50-240 Wrocław
ul. Kaziemierza Jagielończyka 16/1
tel. 601718512
69.
5/82/2013
Joanna Brzostek
Gabinet Lekarski
55-300 Środa Śląska
ul.Konstytucji 3-go Maja 7 pokój 208 ,209, II piętro
tel. 601718512 ; 605628892
70.
6/68/2006
Ganczarski Grzegorz
Kolejowy Zakład Medycyny Pracy
50-503 Wrocław
ul. Paczkowska 26
tel. (71) 7175246 604970663
71.
1/84/2014
Izabela Grobelak-Czyrek
Scanmed Multimedis S.A.
50-946 Wrocław
ul. Krasińskiego 9
tel. 607982600
72.
2/85/2014
Elżbieta Cwynar
Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra
ul. Groszowa 1
tel. 607314863
73.
6/89/2014
Magdalena Sławińska

EMC Instytut Medycyny SA
50-220 Wrocław
ul. Łowiecka 24


Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
50-348 Wrocław, ul. H. Sienkieiwcza 108-110
 

 

tel  71 7117400


tel. 71 7924092

 

 

 

500-900-500

MEDICOVER Sp. z oo
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 36

 

74

 

7/90/2014

Aneta  Drozdowska

Przychodnia    Profilaks Sp. z o. o.     57-320  Polanica Zdrój, ul. Lipowa  6/8

tel. 74  8187571                666391877         

75 8/91/2014

      Joanna              Koronowska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. 59-300 Lubin, ul. Słoneczna 1 (76)  8410 263
76 9/92/2014 Roman Koronowski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. 59-300 Lubin, ul. Słoneczna 1 (76) 8410263

 

77

 

2/94/2015 Marek Szewczyk

NZOZ Firma lekarska KAMA 55-080 Kąty Wrocławskie ul. I Maja 78

(71) 3167304

602128082
 

          LISTA PSYCHOLOGÓW Z REJESTRU KWP WE WROCŁAWIU UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ I  WYDAWANIA ORZECZEŃ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE POZWOLEŃ NA BROŃ


 

Lp.

Nr zaśw.

Imię i nazwisko

Adres miejsca pracy

Tel. kontaktowy

1.
1/2001
Jacek ZAWISTOWSKI
Gabinet Psychologiczny "Empatia", Legnica, ul. płk. Karola Myrka 3B/9
kom. 501793939
2.
2/2001
Ewa KUSZYK
Ośrodek Badań Psychologiczno - Lekarskich "KUSZYK" 59-220 LEGNICA ul.Oświęcimska 12/1
(76)8560200
3.
3/2001
Joanna OSIECKA - STRYJAK
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. Miedziowe Centrum Badań Psychologicznych ul. M. Skłodowskiej-Curie 60, 59-301 Lubin
(76)8460344, 8460261, 663533400
4.
4/2001
Krystyna BŁĄDEK
al. Rzeczypospolitej 121, Legnica
kom. 602506498
5.
5/2001
Ewa BUSZ
Przychodnia MSW. Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul.
Grabiszyńska 35-39, 53-501 Wrocław
(71)7984735, 605727338
6.
7/2001
Alicja MALARSKA
GOBL ul. Sienkiewicza 110, 50-348 Wrocław
(71)3282892,
kom.608021259
7.
8/2001
Helena PERSKA
Prywatny Gab. Psych., 58-105 Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 27/3 ; Niepub. Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" sp. z o.o., 58-105 Świdnica, ul. Zamenhofa 47
(74)8520907
8.
9/2001
Regina SŁABICKA
Łużycki Odz. Straży Gran. ul. Wojska Polskiego2 59-800 Lubań
(75)7255505,7255900 kom. 608441502
9.
10/2001
Magdalena ZABOROWSKA - KOKOT
Pracownia Psychologiczna "MAG" ul. Prosta 31/13, 53-508 Wrocław
7914773 (po 18.00) kom. 606922907
10.
11/2001
Kazimierz SZCZERBA
SPZZOZ MSWiA ul.Łukasińskiego 12/18 50-436 Wrocław
(71)3723246
11.
12/2001
Małgorzata IWANOWSKA
Centrum Diagnost. - Terapeut."MEDICUS" Sp.zoo .ul.Leśna 8 Lubin ul.Armii Krajowej 25
7466221
kom.607385658 8473222 lub 8473366
12.
13/2001
Joanna PAWLAK
ul. Broniewskiego 83, 58-309 Wałbrzych
kom. 606962623
13.
14/2002
Destina TYBLEWSKA - KUNDZICZ
NZOZ. Jeleniogórski Ośrodek Medycyny Pracy 58-506 Jelenia Góra ul. Groszowa 1
(75)7532583
kom. 605308647
14.
15/2002
Dorota BIŁYJ
Doln. Woj. Ośr. Med. Pracy ul. Oławska 14 50-123 Wrocław
kom. 600499748
15.
16/2002
Regina NIERADKO
Centrum Psyciatrii i Psychologii "MARIAMED" 59-300 Lubin ul. Wyszyńskiego 6
(76)7461930,
kom.601732416
16.
17/2002
Leszek ROBASZYŃSKI
Ośrodek Badań Psychologicznych ul.B. Chrobrego 13 58-300 Wałbrzych
kom.605066115, (74)8429332
17.
5/18/2002
Krzysztof BUTKIEWICZ
Wojsk. Prac. Psych. ul. Wróblewskiego 17/2, 58-105 Świdnica; ul.Vivaldiego 25/8, 52-129 Wrocław
kom. 601488819
18.
6/19/2002
Danuta KAMIŃSKA
Porad. Zdr. Psych. ul. Broniewskiego 83-85 Wałbrzych
8415466, 6656688
19.
7/20/2002
Grażyna BURAK
Gabinet Psychologiczny Diagnoza i Psychoterapia, 53-138 Wrocław ul. Powst. Śląskich 148/11
kom. 601384956
20.
8/22/2002
Adam KACZMARSKI
ul. Weigla 5, 53-114 Wrocław
kom. 603915090
21.
1/23/2003
Maria POLAKIEWICZ
ul. Sikorskiego 1/6, 59-500 Złotoryja
(76)8781268, 602485636
22.
2/24/2003
Ewa URBAŃSKA - GIEZEK
Trzebnica ul. Kościelna 9
kom. 603400159
(71)3126152
23.
3/25/2003
Barbara DOMINIK DOGANOWSKA Gabinet psychologiczny
56-300 Milicz pl. Waresiaka 7
kom. 605249936
24.
4/26/2003
Agnieszka BAŃKOSZ
Dolnośl. Centrum Med. Dolmed we Wrocławiu ul.Legnicka 40, Pracownia Badan Psychologii Pracy PSYCHOTEST, Swidnica, ul. Zeromskiego 13/I A, Klodzko, pl. Jednosci Narodowej 1
kom.608441395, (71)3550528, (71)3593341, (74)8534455
25.
00/04 KWP Lublin
Elżbieta WĘGRZYN
Gabinet Psychologiczno-terapeutyczny Jelenia Góra, ul Teatralna 1 oraz Jelenia Góra ul.Cieplicka 69-71
tel. kom.506960490
26.
1/27/2005
Agnieszka GĘSIARZ
SP Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny MSWiA, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 69/71
Tel. szpitala
(75)6435700
27.
2/28/2005
Marta BEREZOWSKA
Prywatny Gabinet Lekarski, ul. Kmicica 3, 54-512 Wrocław
kom.501429499, 601775123
28.
3/29/2005
Magdalena ŁUKASIK - BALWIERZ
Poradnia Psychiatryczno - Psychologiczna COGITO Wałbrzych ul.Browarna 3
(74)6667675
29.
4/30/2005
Monika RYBAK
Dolnośl. Centrum Med. Profilaktycznej i Bezp. Pracy "PROMED" , Wrocław ul. Piłsudskiego 43
kom. 698421087,
(71)3445786
30.
5/31/2005
Jadwiga ADAMOWICZ
Gabinet Psychologiczny, Legnica, ul. E. Orzeszkowej 8 i ul. Libana 8
kom. 607207089
31.
6/32/2005
Agata ŁUKASZEWSKA - SŁABIAK
Gabinet Psychologiczny
58-500 Jelenia Góra ul.Sobieskiego 82a/50
kom.601573257
32.
1/33/2006
Monika ZIÓŁKOWSKA - MŁYŃCZAK
Pracownia Psychologiczna PERSONA
ul. Rynek 6/2, 67-200 Głogów
kom. 601053954
33.
2/34/2006
Luiza KULCZYCKA
Profilaktyka, diagnoza i wsparcie psychologiczne, Kłodzko
kom. 600452294
34.
3/35/2006
Bożena ŚWIDERSKA
PKP S.A. Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy, Wrocław, ul. Paczkowska 26
(71)7175246,
kom. 663505857
35.
11/01/01 KWP Poznań
Joanna KOWALSKA
Prywatna Praktyka Psychologiczna Joanna Kowalska, 64-100 Leszno, ul. Morawskiego 3/5
kom. 605887088
36.
1/37/2007
Patrycja KARAŚ
Prywatny Gab. Lek., Dariusz Kraśnicki
ul. Kmicica 3, 54-514 Wrocław
kom. 601 775123
37.
2/38/2007
Anna WOJDAŁA
2 Batalion Dowodzenia, 53-324 Wrocław, ul. Hallera 36/38
kom. 506818617
38.
1/39/2008
Agata ŚWIST
52-411 Wrocław ul. Wiejska 9/4
kom. 609477247
39.
1/40/2009
Dorota RADWAŃSKA
Poradnia Psycholog. Przychodni Specjalistycznej „STOMADENT”, Bolesławiec, ul. Dolne Młyny oraz Jednostka Wojskowa 1145 Bolesławiec
kom. 660711267
40.
2/41/2009
Daria SKROBOTUN
Prywatna Praktyka 57-540 Lądek Zdrój
kom. 609623393
41.
3/42/2009
Joanna NAJBOR-KUBIK
Prywatna Praktyka 50-502 Wrocław, ul. Boczna 112
kom. 508208995
42.
4/43/2009
Anna KOPCZYŃSKA-SZMELTER
Prywatny Gabinet Psychologiczny
50-048 Wrocław, ul. Piłsudskiego 13
kom. 603542522
43.
1/44/2010
Agata KOS
"Introwertus" Centrum Psychologii i Terapii
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42/1
kom. 692223391
44.
2/45/2010
Agnieszka FRANKIEWICZ
Prywatna Praktyka Psychologiczna
Kamieniec Wrocławski
kom. 501408005
45.
3/46/2010
Anna STASIAK-PRZYBYLSKA
 
kom. 604117107
46.
4/47/2010
Jarosław KOZŁOWSKI
Laboratorium Testów Psychologicznych
Wrocław, ul. Powst. Śląskich 148/11
(71)7962622,
kom. 888842842
47.
1/48/2011
Zdzisław ZĄBEK
Polkowice, ul. 11-go Lutego 39/6
kom. 512310965
48.
2/49/2011
Dawid SUCHODOLSKI
Świdnica, ul. Wałbrzyska 8
kom. 513178218
49.
3/50/2011
Małgorzata BALCERKOWSKA
SP ZOZ Szpital Specjalist. MSWiA w J. Górze,ul. Cieplicka 69-71;
MARGOT-Gabinet Psych. - Jelenia Góra
(75)6435733,
kom. 608030101
50.
4/51/2011
Agata ROKICKA
Gabinet Psychologiczny
ul. Klonowica 2
58-500 Jelenia Góra

kom. 605180565
51.
5/52/2011
Piotr KĘDZIORA
SP ZOZ Szpital Specjalist. MSWiA w J. Górze,ul. Cieplicka 69-71;
Gabinet Psycholog.
(75)6435733,
kom. 509205831
52.
3/53/2012
Agnieszka Glapińska
Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Agnieszka Glapińska
ul. Akacjowa 4b/15, 59-170 Przemków
kom. 506157309
53.
6/54/2011
Bartosz Wojciechowski
BWW Doradztwo Psychologiczne ul. Stanisława Moniuszki 14
58-200 Dzierżoniów
(074) 831 4732,
kom. 601361181
54.
2/56/2012
Patrycja Struś
Psychoterapia Gabinet Psychologiczny Patrycja Struś
ul. Gałczyńskiego 2/8, 55-200 Oława
kom. 508763367
55.
1/57/2013
Piotr ROBASZYŃSKI
Ośrodek Badań Psychologicznych ul.B. Chrobrego 13, 58-300 Wałbrzych
kom.603131231 , (74)8429332
56.
2/58/2013
Anna Boruch-Wójcik
53-123 Wrocław
ul.Al.Jaworowa 32a/3
kom. 607130150
57.
3/59/2013
Grażyna Kreska
Ośrodek Badań Psychologicznych i Medycznych Aleksandra Kreska
50-518 Wrocław
ul. Wapienna 18/3
kom. 601922877
58.
4/60/2013
Anna Buczek
Ośrodek Badań Psychologicznych MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni
ul. Mickiewicza 11 A
(75) 7784411 do 415, wew.160
59.
1/61/2014
Magdalena Fabiś
Pracownia Badań Psychotechnicznych psycho-testy.pl Magdalena Fabiś
ul. 1 Maja 76/14 58-500 Jelenia Góra
kom. 662 098 399
60.
4/64/2014
Danuta Resler
Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSW Wrocław
ul. Grabiszyńska 35-37
kom. 669 059 438
61.

 

3/63/2014

 

Jan Supiński

 

Akademia Wychowania Fizycznego   51-612 Wrocław, ul. Al. I. J. Paderewskiego 35, Pawilon 3, pok. 109

 
 
kom. 601 56 05 25

 

 

62

5/65/2014 Daniel Wójcik Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Broniewskiego 83-85,  58-309 Wałbrzych

(74)  8415 466

kom. 505134649

63 7/67/2014 Małgorzata Podsiadlik Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr sp. z o.o. 59-301 Lubin,ul. M. Skłodowskiej-Curie 84

(76) 8461800 wew. 120

kom. 669 085412

64 8/68/2014 Agata Tarnowska Izba Celna we Wrocławiu,    ul. Hercena 11,  50-950 Wrocław
 
(71)  341 8130
65 1/69/2015 Helena Kędzia Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna  Provita s.c. 67-200 Głogów, ul. Orbitalna 61

(76) 832 11 10

kom. 600225357

66 2/70/2015 Katarzyna Borejko

Centrum Medyczne Medicover, 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 36


Laboratorium Testów Psychologicznych Psychelab,  59-400  Jawor, ul. Moniuszki 6

kom. 500-900-500

 

 

 

kom. 668-807-009

 

 

 

 

67

 

 

4/72/2015 Renata Bibik

Centrum Medyczne MASTERMED 56-400 Oleśnica ul.Kopernika 12

kom. 601-317-151