Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Informacji dziennikarzom udzielamy w dni robocze w godz. 08.00 - 15.30.

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

asp. szt.  Paweł Petrykowski

telefon stacjonarny - (71) 340 43 92, telefon komórkowy 0-606-750-761
rzecznik.kwp@wr.policja.gov.pl

SEKRETARIAT: (71) 340 43 92


Zespół Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji.


Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu
 

nadkom. Krzysztof Zaporowski
telefon komórkowy 0601 797 655

kom. Kamil Rynkiewicz
telefon komórkowy 0601 540 731

asp. szt.  Łukasz Dutkowiak
telefon komórkowy 0693 403 817

asp. Wojciech Jabłoński
telefon komórkowy 0604 426 946
 

W dni robocze od godziny 15.30 do 20.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne od 10.00 do 12.00 dyżurujemy pod numerem telefonu komórkowego:

0608 023 033

W szczególnych sytuacjach jesteśmy dostępni pod dyżurnym numerem telefonu komórkowego

W czasie dyżuru oficer prasowy obsługuje wyłącznie zdarzenia bieżące.

Kontakt w sprawach technicznych, dotyczących zamieszczonych na stronie internetowej KWP Wrocław komunikatów prasowych i z nimi związanych zdjęć oraz filmów:

- Agnieszka Rafalska-Pietras (Redaktor Serwisu) - (71) 340 48 36

-  Łukasz Żukowski - (71) 340 48 37.
 

Uwaga!
Wykorzystanie w całości lub w części zawartych w serwisie tekstów oraz materiałów zdjęciowych, filmowych i dźwiękowych wymaga podania źródła.

 

Zapraszamy !!!