Praca na stanowiskach cywilnych

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne:Wydział Kadr i Szkolenia realizuje zadania Komendy w zakresie polityki etatowo - kadrowej Komendanta Wojewódzkiego Policji przez:

1). postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są w Biuletynie Służby Cywilnej oraz na stronach internetowych Departamentu Służby Cywilnej http://www.dsc.kprm.gov.pl w zakładce Praca w Służbie Cywilnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP - http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl/KWW/wolne-stanowiska-w-slu

tel. (71) 340-40-64


2). zatrudniania pracowników niebędących członkami korpusu służby - na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi


tel. (71) 340-34-50
tel. (71) 340-48-15
tel. (71) 340-48-24Przepisy prawne :

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2014 r. poz. 1111 ze zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. 2009 nr 211 poz. 1630 )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek ( Dz. U. nr 27, poz.134 z późn. zm. )